Om d / s el ab

Bolaget utför ny-, till- och ombyggnation av elanläggningar åt privat- och företagskunder i Sverige.
Vi konsulterar och kan hjälpa till med el-konstruktion, mek-konstruktion, beredningar, besiktningar, projektledning samt montage och installation inom de flesta genrerna inom el och kraft. Vi utför elarbeten både för låg och högspänning.
Vi erbjuder även solcellsinstallationer, hela vägen från beredning, offert, utföranden och Grön Teknik.

Vi innehar Auktorisation A vilket innebär att vi är godkända att utföra elarbeten på alla elanläggningar upp till 400kV.

Vi vill tillsammans med Er kunder skapa lösningar som sträcker sig över miljö, ekonomi och tids-vinster.

Bolaget samarbetar med flertalet aktörer, tillsammans med våra anställda och dem, genererar vi en bred kunskap till Er.

Vi på DSELAB, arbetar aktivt för en säker och drogfri arbetsplats, både för oss och Er.

 

Copyright D/ S EL AB