- Underhåll och Ledning Avtal VSN - Trafikverket
- Utföranden åt Omexom
- Utföranden åt Eitech och Caverion
- Solcellsanläggningar inkl. batterisystem och laddboxar.
- Ramavtalsarbeten åt VSN, Trafobyten, Brytarbyten, Nollpunktsutrustning mm.
- Privatkunder 

Copyright Danielsson/Stenberg El AB